Zach Logo-3

Zachary
Gibson
for Judge

Zachary Gibson là một công tố viên chuyên nghiệp đang tranh cử vị trí ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho Tòa án Hình sự Quận Harris số 4.

Zachary Gibson
for judge

Zachary Gibson là một công tố viên chuyên nghiệp đang tranh cử vị trí ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho Tòa án Hình sự Quận Harris số 4.

Đôi nét về Zachary

Zachary là một công tố viên chuyên nghiệp. Anh hiện đang xử lý kháng cáo từ phán quyết của tòa án xét xử, đồng thời tư vấn cho các công tố viên khác về mặt pháp lý để tiến hành một vụ án. Trong công việc của mình, anh viết và nghiên cứu về luật hiến pháp song song với luật tố tụng hình sự. Zachary luôn biết cách xử lý đúng đắng và phù hợp khi đối mặt với một phán quyết khó khăn.

Nếu được bầu chọn, Zachary sẽ duy trì pháp quyền.

An toàn cộng đồng

Zachary sẽ luôn xem xét sự an toàn trong tương lai của nạn nhân và cộng đồng trong tất cả các quyết định tại ngoại.Chú trọng luật pháp hơn là hệ tư tưởng

Zachary sẽ đưa ra phán quyết dựa trên Hiến pháp, đạo luật và Thông luật. Anh ta sẽ không bao giờ sử dụng chức vụ của mình để áp đặt tư tưởng cá nhân hoặc thể hiện sự thiên vị đối với bị đơn hoặc chính quyền tiểu bang.

Đầy đủ các hình phạt

Zachary sẽ luôn xem xét đầy đủ các hình phạt. Anh ta sẽ đưa ra hình phạt phù hợp với tội danh trong từng trường hợp cụ thể.

Tôi cam kết bảo vệ luật pháp và trật tự ở quận Harris County.

Zachary Gibson